Venteliste | A/B Hybenhaven

A/B Hybenhaven

Venteliste

Ekstern venteliste
Foreningen har en ekstern venteliste, hvorpå der er muligt at blive skrevet op. Når en bolig kommer til salg, vil den blive tilbudt til interesserede på ventelisten jvf. foreningens vedtægter.
For at sikre, at det er reelt interesserede, som står på ventelisten, og for at dække foreningens omkostninger til administration af listen, koster det et mindre årligt gebyr på 100 kr. at stå på ventelisten. Desuden koster det 100 kr. at blive optaget på ventelisten.

Skrives op på ventelisten
Er du interesseret i at blive skrevet op på ventelisten, kan du kontakte foreningens bestyrelse med oplysning om dit navn, adresse, telefonnr. og eventuelt e-mail adresse. Desuden skal du indbetale 200 kr. (100 kr. for optagelse og 100 kr. for første år) på foreningens konto i Nordea; Reg.nr. 2216 – kontonr. 4394 478 313 som en almindelig bankoverførsel. Husk at angive navn, adresse og e-mail. Når din indbetaling er modtaget, er du optaget på ventelisten.

Anciennitet
Når du bliver optaget på ventelisten, er det datoen for modtagelse af din indbetaling, som bestemmer din anciennitet, og du beholder ancienniteten, hvis du hvert år husker at bekræfte, at du fortsat er interesseret i at stå på ventelisten.

Årlig bekræftelse
Hvert år i januar eller februar måned skriver foreningen til alle på ventelisten for at få bekræftet, at de fortsat er interesseret i at stå på ventelisten. Bekræftelsen sker ved at indbetale det årlige administrationsgebyr på foreningens konto. Er gebyret ikke betalt inden for den frist, der er nævnt i opkrævningen, betragtes du som slettet.

Oplys adresse ved flytning
Er du skrevet op på ventelisten, og er du fortsat interesseret i en bolig i foreningen, er det dit ansvar, at foreningen altid har din aktuelle adresse mv., hvor du kan kontaktes. Du kan kontakte foreningens bestyrelse, hvis du er flyttet og vil oplyse din nye adresse.