Fælleshus & Gæsteværelse | A/B Hybenhaven

A/B Hybenhaven

Udlejning af fælleshus og gæsteværelse

Fælleshus og gæsteværelse
Leje af fælleshus og gæsteværelse aftales med husforvalteren, som er Marna Koblauch, e-mail: husforvalteren. Det er også Marna, som sørger for udlevering af nøgler ved lejemålets begyndelse, og som nøglerne skal returneres til ved lejemålets ophør.
Fælleshus og gæsteværelse udlejes alene til foreningens egne medlemmer.

Depositum
Der skal erlægges et depositum på kr. 500,00 ved bestilling af fælleshus eller gæsteværelse. Ved bestilling af både fælleshus og gæsteværelse skal der erlægges 2 gange depositum.
Såfremt depositumet ikker er indbetalt til andelsboligforenings bankonto senest en uge efter bestilling bortfalder reservationen.

Leje af fælleshus
Lejen for fælleshuset er kr. 500,00 pr. dag. Beløbet skal betales senest en uge før datoen for lejetmålet.
Kontrakt for udlejningen og udlejningsbestemmelser kan findes nedenfor.

Leje af gæsteværelse
Lejen for gæsteværelse er kr. 75,00 pr. dag. Beløbet skal betales senest en uge før datoen for lejetmålet.
Kontrakt for udlejningen og udlejningsbestemmelser kan findes nedenfor.

Indbetaling
Betalingen for både depositum og leje skal ske til foreningens konto i Nordea; Reg.nr. 2216 – kontonr. 4394-478-313


Udlejningsbestemmelser og lejekontrakt: